top of page
Konsultation och besiktningar

Med vår erfarenhet så kommer bli enklare

Förädlingsgruppen är ett bolag som jobbar med olika konsult- och interims uppdrag inom säkerhet, VVS, fastigheter och fabriker. 

Inom VVS konsultation utför utredningar, projekteringar, kontroller och besiktningar samt besiktningar inom relainings entreprenader.

Inom Säkerhet utför vi framtagande av projekteringsanvisningar, policy och riktlinjer för systematiska brandskyddsarbete och fysisk säkerhet (inbrottslarm, passersystem, kamerasystem, brandlarm, lås och beslag) samt att vi även kan göra upphandlingar i nämnda områden.

Förädlingsgruppen våra tjänster

Avslutande uppdrag

Några uppdrag där vi hjälpt kunder 

Image by Jason Goodman

Mondelez

Projektledning, Maskinsäkerhet Linje Jensen 6
Stegar, trappor och plattformar

Fasticon/Coor

Stötta Security Systems i att utveckla struktur och processer. Avlasta Ny chef genom att driva processen för rekrytering av säkerhetstekniker. Coacha ny chef i sin nya roll.

Dafo Brand

Ansvarig för avdelningen kvalitet och miljö, fordonsansvarig, fastighetsansvarig, säkerhetssamordnare, kvalité och miljösamordnare.

Telecenter Oskarshamn

Ta fram nytt Ledningssystem ISO 9001 och 14001 samt certifiering för Inbrottslarm SSF1015 och Brandlarm SBF 1008.

AFRY/Textilia

Underhållschef, uppdrag höja medarbetarnas kompetens och jobba med att alla är mer delaktiga i verksamheten, total översyn av fabriken både gällande fastighet, maskiner, försörjning, energibesparingar, etc.

AFRY/Beckers Industrial Coatings

Underhållschef, med ansvar för alla fastigheter, maskiner, personal, etc. Uppdraget bestod i att bygga upp avdelningen till en modern Underhållsavdelning och sedan lämna över till en nyrekryterad chef.

AFRY/Beckers Industrial Coatings

Driva ett projekt med att få ordning på truckarna med allt från utbildning, service, inköp, rutiner, etc.

Telecenter Oskarshamn

Ta fram Arbetsmiljöregler lokalt men även för byggarbetsplats BAS P & U.

Botkyrka kommun

Driva och projektleda projekten brandsäker kommun, kameraprojekt, skalskyddsprojekt, projekteringsanvisningar säkerhet och övriga delar i fastigheterna.

HSB

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

Köpings hus

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

BRF Fyrhöjden

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

Brf Liem

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

Vincero

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

Cordia Consult

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

Riksbyggen

Konsultation som upphandling, framtagning/tekniska beskrivningar, hjälper till merd upphandling och besiktningar. 

Våra tjänster

Med alla år av erfarenhet så kan vi hjälpa er

Förädlingsgruppen är ett bolag som jobbar med olika konsult- och interims uppdrag inom säkerhet, VVS, fastigheter och fabriker. 

Inom Säkerhet utför vi framtagande av projekteringsanvisningar, policy och riktlinjer för systematiska brandskyddsarbete och fysisk säkerhet (inbrottslarm, passersystem, kamerasystem, brandlarm, lås och beslag) samt att vi även kan göra upphandlingar i nämnda områden.

Inom VVS konsultation utför vi utredningar, projekteringar, kontroller och besiktningar samt även besiktningar inom relainings entreprenader.

Säkerhet

Säkerhet är inte bara en prioritet; det är en investering i trygghet och framtiden. Vi på Förädlingsgruppen är specialiserade på att skapa säkra miljöer genom att implementera effektiva säkerhetslösningar och processer. Genom att sätta upp nya standarder, policy, riktlinjer, organisera förändringar, upphandla ramavtal och driva projekt inom fysisk säkerhet och brandskydd, gör vi det möjligt för våra kunder att uppnå ett skydd för sina fastigheter, verksamheter och medarbetare.

Projektledning

Säkerhet och effektivitet är hörnstenarna i en välfungerande verksamhet. Hos Förädlingsgruppen erbjuder vi skräddarsydda projektledningstjänster som syftar till att förbättra både säkerheten och produktiviteten för din verksamhet. Med vår breda expertis och engagemang tar vi oss an projekt för att utvärdera, utveckla och implementera lösningar som passar era specifika behov och mål.

Förädlingsgruppen våra tjänster
Förädlingsgruppen våra tjänster

Besiktningar/Kontroller VVS

Vi har utfört både mindre och större besiktningar inom VVS efter ROT arbeten, relaining. Vi arbetar även som kontrollant inom VVS vid större ROT arbeten.

Konsultuppdrag VVS

Tagit fram ramhandlingar och tekniska beskrivningar för VVS samt även gjort hela upphandlingen av entreprenörer.

Förädlingsgruppen våra tjänster
Förädlingsgruppen våra tjänster

Underhållschef

Maximera Driften, Minimera Avbrotten: Er Partner för Framgångsrik Underhållshantering.
Som en erfaren underhållschef förstår vi vikten av att ha effektiva och moderna underhållssystem på plats för att säkerställa smidig drift och maximal produktivitet. På Förädlingsgruppen kan vi  hjälpa företag att bygga upp och förnya sina underhållsavdelningar för att nå nya nivåer av effektivitet och framgång.

Installation- och servicechef säkerhet

När det handlar om säkerhet är varje detalj viktig. På Förädlingsgruppen förstår vi vikten av att ha pålitliga och effektiva säkerhetssystem på plats för att skydda tillgångar och medarbetare. Som installations- och servicechef inom säkerhetsbranschen är vi dedikerade att erbjuda er skräddarsydda lösningar för att säkerställa er verksamhet och er trygghet och säkerhet.

Förädlingsgruppen våra tjänster
Förädlingsgruppen våra tjänster
bottom of page